Pierścieniak, K. „Dorosły W Przestrzeniach życia. Między zobowiązaniami Osoby a społecznymi Wyzwaniami Roli”. Rocznik Andragogiczny, t. 29, styczeń 2023, s. 177-00, doi:10.12775/RA.2022.012.