Konieczna-Woźniak, R. „Uczenie Się Jako Strategia Pozytywnego Starzenia Się”. Rocznik Andragogiczny, t. 20, maj 2014, s. 185-00, doi:10.12775/RA.2013.010.