Szymczak, S. „Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak (red.), Edukacja dorosłych a Planowanie Karier Edukacyjno-Zawodowych, Seria Psychologia I Pedagogika, Nr 324, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, Ss. 340”. Rocznik Andragogiczny, t. 28, listopad 2021, s. 213-7, https://apcz.umk.pl/RA/article/view/34466.