Kostyło, H. „Pedagogika I Andragogika W służbie Zdrowia”. Rocznik Andragogiczny, t. 28, listopad 2021, s. 83-98, doi:10.12775/RA.2021.006.