Litawa, A. „Realizowanie Harmonijnej Pasji Jako działanie Autokreacyjne”. Rocznik Andragogiczny, t. 28, listopad 2021, s. 115-26, doi:10.12775/RA.2021.008.