Symonowicz-Jabłońska, I. „Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie W Edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, Ss. 416”. Rocznik Andragogiczny, t. 27, luty 2021, s. 246-50, doi:10.12775/33271.