Murawska, I. „Ditta Baczała, Piotr Błajet, Beata Przyborowska, Krzysztof Rubacha, Intymność – rozwój – Edukacja, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, Ss. 179”. Rocznik Andragogiczny, t. 27, luty 2021, s. 238-40, doi:10.12775/33269.