Jędrzejak, K. „Habilitacja Dra Tomasza Maliszewskiego”. Rocznik Andragogiczny, t. 27, luty 2021, s. 233-5, doi:10.12775/33268.