Koss-Goryszewska, M., i S. Walicka. „Zastosowanie Krajowej Ramy Kwalifikacji Do Rozwijania umiejętności Podstawowych Przez dorosłych W Irlandii”. Rocznik Andragogiczny, t. 27, luty 2021, s. 107-21, doi:10.12775/RA.2020.006.