Mazurek, E. „Lokalny ośrodek Wiedzy I Edukacji – Centrum Inicjowania I Koordynowania Edukacji dorosłych W społecznościach Lokalnych”. Rocznik Andragogiczny, t. 26, marzec 2020, s. 199-12, doi:10.12775/RA.2019.012.