Dębska, E., M. Gromadzka, A. . Marianowska, D. . Parlak, i Z. . Wojciechowska. „Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej «Przestrzenie Uczenia Się dorosłych (Spaces of Adult Learning)», Uniwersytet Warszawski, 5–6 Października 2020 R”. Rocznik Andragogiczny, t. 28, listopad 2021, s. 180-9, https://apcz.umk.pl/RA/article/view/21498.