Malec Rawiński, M., i I. Zakowicz. „Renesans Czy Zmierzch Idei uniwersytetów Trzeciego Wieku? Refleksje I Wnioski Z Realizacji Projektu «UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać»”. Rocznik Andragogiczny, t. 25, lipiec 2018, s. 141-56, doi:10.12775/RA.2018.09.