Przybylska, E. „Uniwersalizm W Kalejdoskopie Kultur: W Sprawie Edukacji Globalnej dorosłych”. Rocznik Andragogiczny, t. 25, lipiec 2018, s. 67-80, doi:10.12775/RA.2018.04.