Solarczyk-Szwec, H. „Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – ciągłość I Zmiana”. Rocznik Andragogiczny, t. 25, lipiec 2018, s. 59-64, doi:10.12775/RA.2018.03.