Jurgiel-Aleksander, A. „Fenomenografia I Jej Poznawcze Konsekwencje W świetle Projektu Na Temat doświadczeń Edukacyjnych dorosłych. Refleksja Badacza”. Rocznik Andragogiczny, t. 23, czerwiec 2017, s. 267-82, doi:10.12775/RA.2016.014.