Góralska, R. „Kapitał Emocjonalny W Perspektywie całożyciowego Uczenia Się – ujęcie Adaptacyjne Versus Krytyczne”. Rocznik Andragogiczny, t. 23, czerwiec 2017, s. 83-102, doi:10.12775/RA.2016.004.