Pietkiewicz-Pareek, B. „«Iluzoryczna» Walka Z Analfabetyzmem dorosłych W Indiach – Polityka oświatowa”. Rocznik Andragogiczny, t. 22, kwiecień 2016, s. 277-86, doi:10.12775/RA.2015.016.