Nuissl, E., i E. Przybylska. „Przekaz Kulturowy W Przestrzeni Publicznej Na przykładzie muzeów”. Rocznik Andragogiczny, t. 22, kwiecień 2016, s. 245-66, doi:10.12775/RA.2015.014.