Stopińska-Pająk, A. „Polskie Tradycje Instytucji Edukacji dorosłych W kontekście Uczenia Się całożyciowego”. Rocznik Andragogiczny, t. 22, kwiecień 2016, s. 289-00, doi:10.12775/RA.2015.017.