Jurgiel-Aleksander, A. „Jaka Edukacja I Dla Kogo? Biografie Edukacyjne dorosłych I Ich społeczny Wymiar”. Rocznik Andragogiczny, t. 22, kwiecień 2016, s. 79-100, doi:10.12775/RA.2015.004.