[1]
M. Zaorska, „Osoba z niepełnosprawnością na drodze aktywizacji zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej”, RA, t. 21, s. 227–236, cze. 2015.