[1]
R. Konieczna-Woźniak, „Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się”, RA, t. 20, s. 185–200, maj 2014.