[1]
A. Litawa, „Realizowanie harmonijnej pasji jako działanie autokreacyjne ”, RA, t. 28, s. 115–126, lis. 2021.