[1]
H. Solarczyk-Szwec, „Ewa Smuk-Stratenwerth i in. (red.), Uniwersytety ludowe wobec wyzwań antropocenu. Jak i czego uczyć w XXI wieku?, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne «Ziarno» w Grzybowie, Grzybów 2020, ss. 174”, RA, t. 27, s. 264–265, luty 2021.