[1]
K. Jędrzejak, „Tomasz Maliszewski, Recepcja idei uniwersytetów ludowych na ziemiach polskich do czasów I wojny światowej, Wydawnictwo Athenae Gedanenses, Gdańsk 2019”, RA, t. 27, s. 256–260, luty 2021.