[1]
T. Maliszewski, „Angelika Felska (red.), Z ludźmi ku ludziom. Uniwersytety ludowe pomiędzy teorią a praktyką, Fundacja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego, Mierzyn 2019”, RA, t. 27, s. 241–245, luty 2020.