[1]
K. Jędrzejak, „Habilitacja dra Tomasza Maliszewskiego”, RA, t. 27, s. 233–235, luty 2021.