[1]
S. Borowska, M. Byczkowski, T. Maliszewski, i M. Mówka, „Kaszubski Uniwersytet Ludowy w XXI stuleciu – ciągłość i zmiana”, RA, t. 27, s. 123–150, luty 2021.