[1]
M. Koss-Goryszewska i S. Walicka, „Zastosowanie krajowej ramy kwalifikacji do rozwijania umiejętności podstawowych przez dorosłych w Irlandii”, RA, t. 27, s. 107–121, luty 2021.