[1]
E. Mazurek, „Lokalny ośrodek wiedzy i edukacji – centrum inicjowania i koordynowania edukacji dorosłych w społecznościach lokalnych”, RA, t. 26, s. 199–212, mar. 2020.