[1]
Z. Wojciechowska, „Źródła i rodzaje zmian zawodowych w biografiach młodych dorosłych”, RA, t. 25, s. 249–266, lip. 2018.