[1]
M. Malec Rawiński i I. Zakowicz, „Renesans czy zmierzch idei uniwersytetów trzeciego wieku? Refleksje i wnioski z realizacji projektu «UTW: Uczyć – Tworzyć – Wspierać»”, RA, t. 25, s. 141–156, lip. 2018.