[1]
E. Przybylska, „Uniwersalizm w kalejdoskopie kultur: w sprawie edukacji globalnej dorosłych”, RA, t. 25, s. 67–80, lip. 2018.