[1]
H. Solarczyk-Szwec, „Akademickie Towarzystwo Andragogiczne – ciągłość i zmiana”, RA, t. 25, s. 59–64, lip. 2018.