[1]
A. Jurgiel-Aleksander, „Fenomenografia i jej poznawcze konsekwencje w świetle projektu na temat doświadczeń edukacyjnych dorosłych. Refleksja badacza”, RA, t. 23, s. 267–282, cze. 2017.