[1]
R. Góralska, „Kapitał emocjonalny w perspektywie całożyciowego uczenia się – ujęcie adaptacyjne versus krytyczne”, RA, t. 23, s. 83–102, cze. 2017.