[1]
E. Nuissl i E. Przybylska, „Przekaz kulturowy w przestrzeni publicznej na przykładzie muzeów”, RA, t. 22, s. 245–266, kwi. 2016.