[1]
A. Stopińska-Pająk, „Polskie tradycje instytucji edukacji dorosłych w kontekście uczenia się całożyciowego”, RA, t. 22, s. 289–300, kwi. 2016.