[1]
J. Golonka-Legut, „Uczenie się w perspektywie biograficzności. Perspektywa andragogiczna”, RA, t. 22, s. 101–118, kwi. 2016.