Dubas, E. (2015) „Zmiana i uczenie się w perspektywie edukacji dorosłych. Przykład projektu Lives in changing «Butterfly»”, Rocznik Andragogiczny, 21, s. 459–480. doi: 10.12775/RA.2014.033.