Półturzycki, J. (2015) „Spór o Elżbietę Zawacką – żołnierza i pedagoga”, Rocznik Andragogiczny, 21, s. 317–332. doi: 10.12775/RA.2014.023.