Saran, J. (2015) „Niepokoje współczesnej andragogiki wobec urynkowienia edukacji”, Rocznik Andragogiczny, 21, s. 101–112. doi: 10.12775/RA.2014.006.