Zaorska, M. (2015) „Osoba z niepełnosprawnością na drodze aktywizacji zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej rzeczywistości społecznej”, Rocznik Andragogiczny, 21, s. 227–236. doi: 10.12775/RA.2014.016.