Konieczna-Woźniak, R. (2014) „Uczenie się jako strategia pozytywnego starzenia się”, Rocznik Andragogiczny, 20, s. 185–200. doi: 10.12775/RA.2013.010.