Szymczak, S. (2021) „Ewa Solarczyk-Ambrozik, Monika Christoph, Renata Konieczna-Woźniak (red.), Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych, Seria Psychologia i Pedagogika, nr 324, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020, ss. 340”, Rocznik Andragogiczny, 28, s. 213–217. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/RA/article/view/34466 (Udostępniono: 28 styczeń 2023).