Kostyło, H. (2021) „Pedagogika i andragogika w służbie zdrowia”, Rocznik Andragogiczny, 28, s. 83–98. doi: 10.12775/RA.2021.006.