Litawa, A. (2021) „Realizowanie harmonijnej pasji jako działanie autokreacyjne ”, Rocznik Andragogiczny, 28, s. 115–126. doi: 10.12775/RA.2021.008.