Solarczyk-Szwec, H. (2021) „Ewa Smuk-Stratenwerth i in. (red.), Uniwersytety ludowe wobec wyzwań antropocenu. Jak i czego uczyć w XXI wieku?, Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne «Ziarno» w Grzybowie, Grzybów 2020, ss. 174”, Rocznik Andragogiczny, 27, s. 264–265. doi: 10.12775/33275.