Symonowicz-Jabłońska, I. (2021) „Anna Frąckowiak, Monika Gromadzka, Józef Półturzycki, Samokształcenie w edukacji całożyciowej, Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Technologii Eksploatacji, Wydawnictwo Naukowe, Radom– –Warszawa 2019, ss. 416”, Rocznik Andragogiczny, 27, s. 246–250. doi: 10.12775/33271.