Maliszewski, T. (2020) „Angelika Felska (red.), Z ludźmi ku ludziom. Uniwersytety ludowe pomiędzy teorią a praktyką, Fundacja Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Ludowego, Mierzyn 2019”, Rocznik Andragogiczny, 27, s. 241–245. doi: 10.12775/33270.